Keyifli Kazanš DŘnyasř

Seyirevi.com olarak ÷ncelikle;
TŘrkiye'de ve sonrasřnda dŘnya genelinde dijital reklam sekt÷rŘnde tercih edilebilir bir ■irket olmayř amašlamaktayřz.

Kazanš Planřmřz

Tavsiye Kazancř

Seyirevi.com izleyicileri bireysel olarak yaptřklarř her yeni izleyici kayřtlarřndan izleyicinin satřn almř■ oldu­u izleme paketi Řzerinden %20 tavsiye kazancř elde ederler.

Ekip Kazancř

Seyirevi.com izleyicileri 5. derinli­ine kadar ekip kazancř elde etme haklarřna sahiptirler. Ekip kazanšř da­řlřmř izleyicilerimizin satřn almř■ olduklarř izleme paketi fiyatlarřna g÷re de­i■kenlik sa­lamaktadřr.

Ţzleme Kazancř

Seyirevi.com izleyicileri olu■turmu■ oldu­u izleyici a­řnřn izlemi■ oldu­u reklamlardan gŘnlŘk 20 TL'den 300 TL'ye kadar kazanš elde ederler. Reklam izledi­i taktirde dijital tv ba■řna 20 TL kazanš elde ederler.

Satř■ Kazancř

Seyirevi.com izleyicileri ■irketimiz adřna, ■irketlerle reklam g÷rŘ■meleri yapabilir, ■irketimiz adřna reklam alabilir ve bu reklam alřmlarřnda...

Havuz Kazancř

Seyirevi.com olarak aylřk net reklam gelirimizin % 10'luk dilimini izleyicilerimizle payla■maktayřz. Buna g÷re kariyer planlamamřzda ki pay da­řlřmř...

Kariyer Kazancř

Seyirevi.com olarak kariyer kazancřmřzř šok křsa bir sŘre išerisinde siz de­erli izleyicilerimizle payla■aca­řz.

Hakkřmřzda

Misyonumuz

Seyirevi.com Yerli veya yabancř ■irketlerin reklam ve tanřtřmlarřnř gittikše yenilenen, deli■en ve de­i■en reklam kavramřnřn en yeni imkanlarřnř kullanarak ■irketlerin markala■ma sŘrecinde onlara rehber olman ve hedef kitlelerine tam zamanlř reklam g÷sterimi sa­layarak, ■irketlerin ŘrŘnlerini do­ru ■ekilde tanřtřp, aynř zamanda satř■larřna do­rudan etki etmeyi hedefleyen bir reklam organizasyonudur.

Vizyonumuz

Seyirevi.com olarak ÷ncelikle TŘrkiye'de ve sonrasřnda dŘnya genelinde dijital reklam sekt÷rŘnde tercih edilebilir bir ■irket olmayř amašlamaktayřz. Ůirketlere hedef kitle odaklř reklam izleme garantisi vererek ŘrŘnlerinin do­ru bir ■ekilde tanřtřmřnř sa­layřp mŘ■teri kitlelerini bŘyŘtmeyi hedefledik. Bu amašla ■irketlerin ve ŘrŘnlerini daha šok insana ula■třrmayř ve kurulu■umuzu en Řst seviyeye šřkarmayř kendimize ilke edindik.

Hizmetlerimiz

Ţzleyici Paketleri

GŘmŘ■

7 Digital Televizyon

75 / ( KDV dahil )

 • 7 Digital Televizyon.
 • 1 ila 50 reklam izleme hakkř vardřr.
 • Tavsiye Kazancř elde etme hakkřna sahiptir.
 • Kariyer Kazancřndan faydalanamaz.
 • Alř■veri■ yapma hakkřna sahiptir.

Platin

15 Digital Televizyon

150 / ( KDV dahil )

 • 15 Digital Televizyon.
 • 1 ila 300 reklam izleme hakkř vardřr.
 • Tavsiye Kazancř elde etme hakkřna sahiptir.
 • Kariyer Kazancřndan faydalanabilir.
 • Alř■veri■ yapma hakkřna sahiptir.

Yatřrřm

7 Digital Televizyon

4.355 / ( KDV dahil )

 • 7 Digital Televizyon.
 • 1096 ila 1300 reklam izleme hakkř vardřr.
 • Tavsiye Kazancř elde etme hakkřna sahiptir.
 • Kariyer Kazancřndan faydalanamaz.
 • Alř■veri■ yapma hakkřna sahiptir.

Reklam Alanř

Reklam Alanř

Seyirevi.com, internet sekt÷rŘ ile reklam sekt÷rŘnŘ bir araya getiren yeni trend reklam organizasyonudur. TŘrkiye tamamřnda ve 10'dan fazla Řlkede aktif olarak šalř■makta, izleyici kitleleri olu■turmaktadřr. Reklam veren firmalarř hedef kitlelerine ula■třrřrken izleyici kitlesinede kazanš fřrsatř sunmaktadřr.

Seyirevi.com ile sizi tanř■třran arkada■larřnřzřn sponsorlu­unda, istenilen bilgileri doldurarak ve tercih etti­iniz reklam paketlerinden birini satřn alarak sisteme dahil olabilirsiniz.

Seyirevi.com sisteminden kazanš sa­lamak išin, reklam paketlerimizden herhangi birini satřn almak ve en az 2 ki■iye tavsiye ederek kazanš sa­layabilirsiniz.

© 2017 www.seyirevi.com, Seyirevi Reklam, Tanřtřm, Pazarlama ve Bili■im A.Ů - Tüm haklarř saklřdřr.